Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że z dniem 02.11.2016r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Żelaznej 79 wznowione zostaje przyjmowanie wszystkich próbek do badań na nosicielstwo, zlecanych odpłatnie przez tzw. "branżowców"
z terenu Warszawy i okolic.

 

W dniu 10 listopada 2016 roku z powodu prac modernizacyjnych mogą wystąpić przerwy w łączności telefonicznej z PSSE w m.st. Warszawie przy ulicy J. Kochanowskiego 21.

Najnowsze aktualności

23 listopada 2016

Szkolenie "Zapobieganie zakażeniom HCV"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje o bezpłatnym szkoleniu "Zapobieganie zakażeniom HCV" organizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Szkolenie kierowane jest do pracowników usług pozamedycznych (fryzjerów, kosmetyczki, tatuażystów).

Czytaj więcej o: Szkolenie "Zapobieganie zakażeniom HCV"
Powiększ zdjęcie
22 listopada 2016

Jubileusz 65-lecia PSSE w m.st. Warszawie

W Teatrze Polskim w Warszawie, w dniu 26 października 2016r. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 65 – lecia powołania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w m. st. Warszawie. W obecności znamienitych gości, wśród nich między innymi:
Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Marka Posobkiewicza,
z-cy Głównego Inspektora Sanitarnego Pani Izabeli Kucharskiej,
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie Pani Marii Pawlak,
v-ce Prezydenta Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego,
Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. mazowieckiego, Inspektorów Sanitarnych służb mundurowych, pracowników Stacji, a także wielu innych osób, którzy swoją pracą, oddaniem, zaangażowaniem oraz stałą współpracą z Inspekcją Sanitarną zaszczycili obecnością tę uroczystość, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie, dr n. med. Andrzej Zabielski wygłosił okolicznościowy wykład,
w którym przedstawił historię naszej instytucji, jej zadania od początku istnienia w okresie powojennym (od stycznia 1951r.), jej przemiany
w strukturze organizacyjnej, zasobach kadrowych, które na początku swojej działalności wzmacniane były fachową kadrą przedwojenną, która swoje doświadczenie i wiedzę przekazywała młodszym, wchodzącym w życie zawodowe kolegom. Podkreślono również zmiany w zakresie coraz to nowych wyzwań i zadań wymuszanych zmieniającymi się warunkami środowiskowymi, rozwojem technologicznym a także, szczególnie
w pierwszych latach powojennych, rozwojem i odbudową kraju po zniszczeniach i ich skutkach, także epidemicznych

 

 
Czytaj więcej o: Jubileusz 65-lecia PSSE w m.st. Warszawie
10 listopada 2016

Światowy Dzień Rzucania Palenia 17 listopada

Palenie szkodzi  dorosłym i dzieciom – wiadomo o tym nie od dziś!

Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne. Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem. Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla naszego zdrowia. Kobieta w ciąży, która pali truje swoje dziecko.

Wszyscy jesteśmy świadomi tych zagrożeń a szczególnie osoby palące. Zaskakujące jest to, że pomimo swojej wiedzy o zagrożeniach ludzie nadal sięgają po papierosa.

Czytaj więcej o: Światowy Dzień Rzucania Palenia 17 listopada
9 listopada 2016

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

W październiku br. ruszyła druga edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina". Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w każdej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, abyście Państwo  wiedzieli  jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia.  Niestety, poziom wiedzy o prawach pacjenta w Polsce jest nadal  niewystarczający i wielu pacjentów nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości obrony swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji.

 

Czytaj więcej o: Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
7 listopada 2016

Zawieszenie dyżurów grzyboznawców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st Warszawie informuje, że od dnia 14.11.2016r. dyżury grzyboznawców zostaną zawieszone.

Czytaj więcej o: Zawieszenie dyżurów grzyboznawców
22 września 2016

Komunikat w sprawie podejrzenia skażenia wody mineralnej

Komunikat w sprawie podejrzenia skażenia wody mineralnej - portal GIS.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w dniu 23.09.2016r. wszczął działania nadzorowe nad procesem wycofywania wody pn.”Żywioł Żywiec Zdrój mocno gazowany o pojemności 0,5 l o nr partii S 08/08/08::49/3/1 oraz S 20/04/11:04/3/1 producent Żywiec Zdrój S.A., Cięcina,
ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka - z placówek handlowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy.

Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie podejrzenia skażenia wody mineralnej
24 sierpnia 2016

Dyżury grzyboznawców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st Warszawie informuje, że od 29.08.2016r.
zostaną uruchomione dyżury grzyboznawców:

w siedzibie przy ul. Cyrulików 35 (pok.2) – poniedziałki 8.30 – 10.00,

w siedzibie przy ul. Kochanowskiego 21 – poniedziałki, wtorki -8.30 – 10.00.

Czytaj więcej o: Dyżury grzyboznawców.
15 lipca 2016

Komunikat z dnia 15.07.2016r. dot. budowy przy ul. Skierniewickiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje, że po otrzymaniu w dniu 13.07.2016r. e- maila o występowaniu toksycznych i gryzących substancji w siedzibie XVIII Oddziału Banku PKO BP przy ul. Skierniewickiej 21...

Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 15.07.2016r. dot. budowy przy ul. Skierniewickiej
15 lipca 2016

Komunikat w związku z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. z 2015r. poz.618 z późn. zm.)

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) podmioty lecznicze, lekarze oraz pielęgniarki wykonujący działalność leczniczą, jako indywidualną praktykę nie są zobowiązane do przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydanej w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj więcej o: Komunikat w związku z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. z 2015r. poz.618 z późn. zm.)
13 czerwca 2016

Komunikat z dnia 13.06.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie przedstawia wyniki badań próbek powietrza pobranych w lokalu mieszkalnym przy ul. Ostroroga 29 - pomiar dobowy 8-9.06.2016r. - wykonanych w związku z interwencjami mieszkańców. Na podstawie otrzymanych badań stwierdzono, iż nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia badanych oznaczeń tj.: o,m,p-ksylenów, toluenu, benzenu i etylobeznzenu określone w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - Monitor Polski Nr 19, poz. 231.

Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 13.06.2016r.
9 maja 2016

Barszcz sosnowskiego

Nadszedł sezon Barszczu Sosnowskiego

 

Roślina na przełomie maja i czerwca wkroczy w fazę kwitnienia. Podobna do chwastu, wydziela substancje stwarzające bardzo poważne niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia. Często mylona jest z podobnymi do niej gatunkami należącymi do tej samej rodziny selerowatych (Apiaceae): barszczem zwyczajnym, łopianem, pasternakiem zwyczajnym czy arcydzięglem litwor. Należy jednak pamiętać, że Barszcz Sosnowskiego wyróżnia wielkość. Łodygi tej rośliny mogą mierzyć nawet 4 metry, a szczególnie charakterystyczne są kwiaty - duże i białe zebrane w baldachimy. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie parzącą. Ważne jest również nazewnictwo. Barszcz olbrzymi, inaczej nazywany barszczem Mantegazziego i barszcz Sosnowskiego pochodzą z rodziny selerowatych (baldaszkowatych). Obydwa gatunki w stanie dzikim występują na Kaukazie i  traktuje się łącznie jako kaukaskie barszcze.

Czytaj więcej o: Barszcz sosnowskiego