Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

2 maja 2017r. - PSSE w m.st. Warszawie będzie nieczynna.

Zgodnie  z  zarządzeniem Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1) 2 maja 2017 r. (wtorek), jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie,

2) 13 maja 2017 r. (sobota) jest dniem pracującym dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie, w tym dniu PSSE  w m.st.  Warszawie będzie czynna w godz. 8.00 – 15.35.

 

Najnowsze aktualności

11 kwietnia 2017

11.04. Światowy Dzień Chorych Na Chorobę Parkinsona

                                                   

Choroba Parkinsona (nazwa łacińska: paralysis agitans, nazwa polska: drżączka poraźna) została opisana w 1817 roku przez londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona. Królowa brytyjska Elżbieta II w 1997 roku przejęta stopniem ciężkości choroby i coraz częstszym jej występowaniem, w rocznicę urodzin Parkinsona ustanowiła oficjalny dzień: Dzień Chorych Na Parkinsona, czyli 11 kwiecień każdego roku.

Światowy Dzień Chorych Na Parkinsona ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat tej choroby, przyczyn i mechanizmu jej powstawania oraz zapoznanie z podstawowymi objawami i możliwościami leczenia. Zwrócenie uwagi na ten problem poprzez ustanowienie takiego dnia przyczynia się do propagowania wiedzy na temat tej choroby, uwrażliwia na potrzeby pacjentów oraz daje wsparcie chorym i ich opiekunom. Choroba Parkinsona to jedna z najczęstszych chorób układu nerwowego. Rozpoczyna się przeważnie w drugiej połowie życia (powyżej 50 roku życia). Szacuje się, że w Polsce jest około 60 000 chorych na Parkinsona, a co roku będzie przybywać od 4 000 do 8 000 nowych przypadków tej choroby.

Czytaj więcej o: 11.04. Światowy Dzień Chorych Na Chorobę Parkinsona
28 marca 2017

7.04. Światowy Dzień Zdrowia - Ogólnopolska Kampania „Depresja – porozmawiajmy o niej”

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017r., jest depresja. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości jak największej liczby osób, na temat schorzenia, jakim jest depresja, wskazanie jej  objawów oraz konieczności diagnozowania i leczenia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja, jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Depresji nie wolno się wstydzić, chorobę wywołuje m. in. wyścig szczurów, w którym nie ma mety. Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Niestety ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie. Z tego względu niezwykle ważną dla każdego (nie tylko dla lekarza) kwestią jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia.

Czytaj więcej o: 7.04. Światowy Dzień Zdrowia - Ogólnopolska Kampania „Depresja – porozmawiajmy o niej”
24 marca 2017

SpoKREWnieni służbą.

spoKREWnieni służbąSpoKREWnieni służbą.
 
Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 
Dziedziniec Urzędu Pl. Bankowy 3/5
28.03.2017 r. w godz. 9.00  - 15.00
Czytaj więcej o: SpoKREWnieni służbą.
24 marca 2017

24 marca ŚWIATOWY DZIEŃ GRUŹLICY

   Zjednoczmy się, by zwalczyć gruźlicę

24 marca - święto obchodzone corocznie. Dzień wyznaczony przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka Guźlicy przez Roberta Kocha w 1882 r. Obchody mają na celu podnieść świadomość społeczeństwa na temat światowej epidemii gruźlicy i zwiększyć wysiłki w celu jej wyeliminowania. Gruźlica jest chorobą zakaźną, która jest wywoływana przez bakterie – prątki gruźlicy, przenoszona drogą kropelkową. Źródłem zakażenia jest chory prątkujący. Do zakażenia najczęściej dochodzi  podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania (odpluwania), głośnego śmiechu, mówienia – wydalane są  prątki wraz z kropelkami śliny. Jeden chory prątkujący nie leczony zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Bardzo rzadko do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, poprzez spożycie produktów żywnościowych zawierających prątki. Najczęściej źródłem zakażenia jest surowe mleko i jego przetwory. W Polsce takie niebezpieczeństwo jest znikome, gdyż gruźlica bydła występuje incydentalnie. Ponad 1/3 ludzkiej populacji jest lub była w przeszłości narażona na działanie prątków gruźlicy. Choroba rozwija się u około 10% osób, pozostałe osoby mogą być nosicielami. Prątki pozostają w organizmie w stanie uśpionym pod czujnym nadzorem sił odpornościowych organizmu. Przyczyną przerwania tej swoistej równowagi między prątkiem a ustrojem jest osłabienie organizmu. Wzrost liczby osób zarażonych wirusem HIV i załamanie się kontroli nad gruźlicą spowodowało odrodzenie się gruźlicy. Pojawienie się lekoopornych form bakterii również przyczyniło się do rozszerzenia światowej epidemii.

Czytaj więcej o: 24 marca ŚWIATOWY DZIEŃ GRUŹLICY
22 marca 2017

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.    Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Czytaj więcej o: 22 marca Światowy Dzień Wody
31 stycznia 2017

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie. Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017r. jest depresja, jest to jednocześnie temat zbieżny z Ogólnopolskim Dniem Walki  z Depresją, który przypada na 23 luty.

 

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
27 grudnia 2016

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Czytaj więcej o: Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
9 listopada 2016

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

W październiku br. ruszyła druga edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina". Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w każdej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, abyście Państwo  wiedzieli  jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia.  Niestety, poziom wiedzy o prawach pacjenta w Polsce jest nadal  niewystarczający i wielu pacjentów nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości obrony swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji.

 

Czytaj więcej o: Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
22 września 2016

Komunikat w sprawie podejrzenia skażenia wody mineralnej

Komunikat w sprawie podejrzenia skażenia wody mineralnej - portal GIS.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w dniu 23.09.2016r. wszczął działania nadzorowe nad procesem wycofywania wody pn.”Żywioł Żywiec Zdrój mocno gazowany o pojemności 0,5 l o nr partii S 08/08/08::49/3/1 oraz S 20/04/11:04/3/1 producent Żywiec Zdrój S.A., Cięcina,
ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka - z placówek handlowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy.

Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie podejrzenia skażenia wody mineralnej
15 lipca 2016

Komunikat z dnia 15.07.2016r. dot. budowy przy ul. Skierniewickiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje, że po otrzymaniu w dniu 13.07.2016r. e- maila o występowaniu toksycznych i gryzących substancji w siedzibie XVIII Oddziału Banku PKO BP przy ul. Skierniewickiej 21...

Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 15.07.2016r. dot. budowy przy ul. Skierniewickiej
15 lipca 2016

Komunikat w związku z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. z 2015r. poz.618 z późn. zm.)

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) podmioty lecznicze, lekarze oraz pielęgniarki wykonujący działalność leczniczą, jako indywidualną praktykę nie są zobowiązane do przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydanej w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj więcej o: Komunikat w związku z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. z 2015r. poz.618 z późn. zm.)