10 października 2017 - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2017

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest w dniu 10 października każdego roku. Ustanowiony został w 1992 r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, która postanowiła zwrócić uwagę na problematykę zdrowia psychicznego.Główne cele Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego to rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz zdrowia psychicznego.
W Polsce funkcjonuje ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zawierająca przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności. Ww. ustawa uznaje, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. Podniesienie ochrony prawnej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczowym postulatem od wielu lat podnoszonym przez organizacje pozarządowe działające w ww. obszarze.

Problem zdrowia psychicznego przez lata spychany był na margines. Wg danych podanych przez Ministerstwo Zdrowia szacuje się, iż w Polsce osób leczących się z powodu problemów zdrowia psychicznego jest około 1,6 mln. Szacuje się, że tylko w samej Europie ponad 27% dorosłych ludzi doświadcza przynajmniej jednego rodzaju choroby psychicznej w ciągu roku. Depresja i schizofrenia należą do najbardziej rozpowszechnionych wśród nich. Należy pamiętać, że dane, które zostają podane do publicznej wiadomości opierają się jedynie na zdiagnozowanych przypadkach, tj. obejmują osoby, które zgłosiły się do lekarza lub placówek zdrowia psychicznego na leczenie. Rzeczywista liczba osób mających problem ze zdrowiem psychicznym jest znacznie większa. Szacunkowo podaje się, że tylko w Polsce problem ten dotyczy 30% społeczeństwa. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ponad 20% dzieci i młodzieży na świecie cierpi z powodu problemów psychicznych na tyle poważnych, że wymagają one profesjonalnego leczenia. Szacuje się także, że mniej niż jedna na pięć osób potrzebujących otrzymuje wymaganą pomoc. Zdaniem WHO prawdopodobne jest, że w 2020 roku emocjonalne i behawioralne problemy psychiczne mogą stać się jedną z pięciu najczęstszych przyczyn śmierci lub chorób wśród dzieci.

Pliki do pobrania