Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię w zakresie informacji dla ludności o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem dostępną pod numerem: 800-190-590 - czynna całą dobę


 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w celu ułatwienia Państwu kontaktu i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem udostępnił w ramach infolinii numery telefonów: 223-107-936;  223-107-904; 223-118-025, czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.15-15.15 oraz adres e-mail: koronawirus@pssewawa.pl

Jednocześnie proszę o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.


 UWAGA

  Z dniem 14 lutego 2020 r. ulega likwidacji PUNKT PRZYJMOWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ przy ul. Cyrulików 35.

Zapraszamy do Punktów przyjmowania materiału do badań: PSSE w m.st. Warszawie przy ul. Kochanowskiego 21, WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79
Dodatkowe informacje na stronie internetowej: https://pssewawa.pl/p,93,badania-na-nosicielstwo


 

Najnowsze aktualności

28 lutego 2020

Zalecenia dotyczące postępowania przeciwepidemicznego przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowegopodczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

1. Nowy koronawirus SARS-CoV-2 Wirus przenosi się:

- bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być
  bezpośrednią przyczyna zakażenia.

Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem).

- pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny. 

Czytaj więcej o: Zalecenia dotyczące postępowania przeciwepidemicznego przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowegopodczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
28 lutego 2020

Schemat postępowania dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, POZ, AOS, NiŚOZ, dyspozytorów medycznych PRM opracowane przez Ministerstwo Zdrowia- KORONAWIRUS

DYSPOZYTORZY MEDYCZNI SYSYEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE:

Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Przeprowadź wywiad medyczny na podstawie procedury ogólnej zawartej w algorytmach dla dyspozytora medycznego.

W uzasadnionych przypadkach rozszerz wywiad pod kątem występowania poniższych kryteriów.

Całość schematu w załączniu !

ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE:

Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zastosuj dostępne środki ochrony osobistej.

Obowiązują ubrania jednorazowe z długim rękawem, rękawiczki jednorazowe, okulary typu gogle, albo przyłbice chroniące oczy, higiena rąk zwłaszcza w kontakcie z wydzielinami dróg oddechowych chorego, maseczka twarzowa - powinna mieć filtr FFP2 albo FFP3, N 95 i dobrze przylegać do twarzy; w przypadku braku powinna być przynajmniej maseczka chirurgiczna. Nie dopuszcza się maseczek papierowych ani fizelinowych.

Przeprowadzając wywiad medyczny w uzasadnionych przypadkach rozszerz go pod kątem występowania poniższych kryteriów.

Całość schematu w załączniu !

POZ, AOS, NiŚOZ

Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

W uzasadnionych przypadkach rozszerz wywiad medyczny pod kątem występowania poniższych kryteriów.

NIE ZAWSZE OBJAWY W POWIĄZANIU Z KONTAKTEM W OKRESIE OD OSTATNICH 14 DNI ŚWIADCZĄ O KORONAWIRUS SARS-CoV-2 

PODOBNE OBJAWY MANIFESTUJE GRYPA I PARAGRYPA.

Całość schematu w załączniu !

Czytaj więcej o: Schemat postępowania dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, POZ, AOS, NiŚOZ, dyspozytorów medycznych PRM opracowane przez Ministerstwo Zdrowia- KORONAWIRUS
27 lutego 2020

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-2/

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom właściwą terenowo stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Komunikat dla podróżujących

Czytaj więcej o: INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH