Profilaktyka chorób odkleszczowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2019

Wiosenna temperatura przyspieszyła aktywność kleszczy. Te stawonogi potrafią przetrwać w stanie hibernacji pod liśćmi ściółki leśnej długie zimowe dni. Aby zmniejszyć skalę zjawiska, jaką jest w ostatnich latach wzmożona zapadalność i zachorowania na choroby odkleszczowe, należy pamiętać o podstawowych zasadach zapobiegawczych oraz zapoznać się z funkcjonowaniem sprawcy tych chorób, czyli kleszczem pospolitym o nazwie Ixodes ricinus, który w Polsce jest najpopularniejszy i najważniejszy w znaczeniu medycznym i weterynaryjnym.  

Więcej informacji znajdziesz NA NASZEJ STRONIE w zakładce: Oddział Epidemiologii- Sekcja Zwalczania Chorób Zakaźnych/ Borelioza/ Kleszczowe Zapalenie Mózgu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie mając na uwadze wzrost zachorowań na terenie województwa mazowieckiego na Boleriozę i Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM) serdecznie zaprasza  nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych do  przeprowadzenia zajęć udukacyjnych  adresowanych do dzieci, młodzieży oraz opiekunów, rodziców oraz kadry pedagogicznej na temat chorób przenoszonych przez kleszcze.

Celem  zajęć jest edukacja w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych przez podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych, poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowymi, uświadomienie wagi ugryzień przez kleszcze. Uczniów i rodziców należy wyposażyć w wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, zapoznać z cyklem rozwojowym kleszcza oraz przedstawić  sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami oraz uświadomić potrzebę stosowania profilaktyki.

Ponizej zamieszczamy Państwu materiały  edukacyjne  do zapoznania się i wykorzystania w pracy własnej.

MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

-Aktualne dane epidemiologiczne

- Plakat

- Ulotka nr 1.

- Ulotka nr 2.

- Karta pracy nr 1,

- Karta pracy nr 2,

- Karta pracy nr 3

- Kolorowanki nr 1,2,3,

- Kolorowanki nr 4,5,6

MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PONADPODSTAWOWEJ:

- Aktualne dane epidemiologiczne

- Kleszcze _ ulotka nr 1.

- Niebezpieczne kleszcze – ulotka nr 2.

- Plakat kleszczowy

- Prezentacja dla szkół

- Test wiedzy o kleszczach