Komunikat z dnia 02.06.2016r

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie przedstawia wyniki badań próbek powietrza pobranych w lokalu mieszkalnym przy ul. Ostroroga 29 oraz w biurze budowy przy ul. Obozowej, pomiar dobowy 24-25.05.2016r - wykonanych w związku z interwencjami mieszkańców. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, iż nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia badanych oznaczeń tj: o,m,p-ksylenów, benzenu, etylobenzenu i toluenu określone w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężęń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - Monitor Polski Nr 19, poz. 231.

Pliki do pobrania