ARS czyli jak dbać o miłość

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2016

ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, stanowi integralną część Projektu KIK/68 „Profilaktycznego program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymał również rekomendację Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Głównym celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków).

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na nowoczesnym, kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień opartym głównie o wartości wyznawane przez młodych ludzi. Młodzież dzięki udziałowi w programie zdobywać będzie wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz na dokonywane przez nią ważne wybory życiowe. Istotnym elementem programu jest budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich, a także uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży.

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na bierne palenie. O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.

W konsekwencji, w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

Placówki zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o przesłanie deklaracji drogą elektroniczną: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl, lub faxem: 22-310-79-01.

Placówki zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie deklaracji realizacji programu  uprzednio podpisanej przez dyrektora placówki i przesłanie jej drogą elektroniczną: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl, luk faxem: 22-310-79-01.

 

Kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu: 22-311-80-07-08.