26.06- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2017

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Celem inicjatywy jest zwiększenie międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii, a także uświadamianie konieczności leczenia z uzależnienia od narkotyków. Święto jest też okazją do pokazania osobom uzależnionym, że mają szansę na powrót do życia społecznego.

Obchody odbywają się przy wsparciu Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Mają na celu zwiększenie efektywności współpracy w zwalczaniu narkomanii i uzależnienia od leków psychotropowych oraz zwiększenie świadomości osób uzależnionych, że można powrócić do normalnego życia.

W Polsce obchody wspiera również Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii http://www.kbpn.gov.pl

Zdrowie ludzkie stanowi wartość nadrzędną i jest najwyższym dobrem, którego nie można odkupić za pieniądze. Przekonuje się o tym kilka milionów Polaków, którzy każdego dnia zmagają się z własnymi niedoskonałościami. Badania naukowe donoszą, że o naszym zdrowiu decyduje nie tylko fizjologia ale też czynniki psychologiczne, mobilizowanie się do aktywności oraz to w jaki sposób człowiek radzi sobie ze stresem. W utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia człowieka bardzo ważna jest równowaga w obrębie fizjologii i psychiki a także styl życia jaki on prowadzi. Szczególnie młodzi ludzie nie doceniają dobrego stanu zdrowia jakim się cieszą. Niebezpieczny czas, w którym człowiek podatny jest na różnego rodzaju uzależnienia to czas adolescencji. Okres dojrzewania wiąże się z czasem podejmowania różnych wyzwań i eksperymentowania w zakresie rzeczywistości i własnego ciała. Jeżeli człowiek sięga po substancje odurzające to z czasem doprowadzi to do destrukcji własnej osoby i osób z najbliższego otoczenia.

Czym środki odurzające? Przeciętnemu człowiekowi to hasło kojarzy się zwykle z narkotykami. Tymczasem termin „środki odurzające” (inaczej substancje psychoaktywne) rezerwuje się dla każdego związku, który wykazuje bezpośredni wpływ na układ nerwowy, prowadząc do silnych zmian w sferze emocjonalnej, poznawczej i w zachowaniu.

Do najczęstszych przyczyn sięgania po środki odurzające zalicza się:

 • Ciekawość poznawczą, chęć spróbowania czegoś, co jest legalne i zakazane,
 • Chęć odurzenia się dla chwilowej przyjemności,
 • Nudę, brak pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu,
 • Presję grupy rówieśniczej, potrzebę akceptacji lub zaimponowanie innym,
 • Pragnienie ucieczki od problemów (np. rodzinnych, emocjonalnych, szkolnych),
 • Naśladowanie zachowań osób starszych z otoczenia.

Często substancje odurzające traktuje się jako sposób na trudności finansowe, życiowe, emocjonalne, szkolne, tymczasem nie rozwiązują one naszych problemów, dają chwilowe wrażenie błahości i nieistotności spraw, które nas przygniatają. Aby uciec od trudności, człowiek wchodzi w błędne koło – coraz częstsze zażywanie jako ucieczka  – jego problemy zaczynają się pogłębiać oraz generują się zupełnie nowe trudności. Powstaje olbrzymi problem jakim jest UZALEŻNIENIE od substancji odurzających.

Uzależnienie od środków odurzających to według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych  jednostka chorobowa ICD – 10.

Fazy uzależniania się od substancji psychoaktywnych:

 • Poznawanie stanu odurzenia – pierwsze okazjonalne kontakty z substancjami. Zachowanie nie odbiega od dotychczas prezentowanego, ale pojawiają się pierwsze kłamstwa, niejasne odpowiedzi.
 • Odurzanie się dla przyjemności – wzrost tolerancji organizmu na przyjmowane dawki, zwiększa się częstotliwość zażywania, które przechodzi w przymus „brania”. Pojawia się „podwójne życie” i wyraźne zmiany w zachowaniu.
 • Celem nadrzędnym jest zażywanie substancji odurzających codziennie, najczęściej w samotności. Pojawiają się problemy finansowe w związku z koniecznością kupowania coraz większych dawek. Obserwuje się stany przedawkowania, notoryczne kłamstwa, kradzieże oraz pogarszania się stanu zdrowia. W czasie abstynencji nastrój osoby uzależnionej jest bardzo przykry dla otoczenia.
 • Zażywanie substancji odurzających staje się normą, są one niezbędne do życia, bez nich osoba uzależniona nie potrafi funkcjonować. Już nic nie ukrywa przed otoczeniem, ponieważ  nie potrafi odróżnić stanu normalnego o stanu odurzenia. Staje się wrakiem człowieka, zdegradowanym psychicznie i fizycznie.

Jak można poznać, że bliska mi osoba zażywa narkotyki?

Zwróć uwagę, czy w rzeczach tej osoby nie znajdują się przedmioty mogące służyć do zażywania narkotyku (np.: fifki, fajki, igły, strzykawki, bibułki, tuby kleju, okopcone łyżki lub sreberka) lub podejrzane substancje (np. pastylki z wytłoczonymi wzorami, malutkie kolorowe papierki, biały proszek). Przy używaniu niektórych substancji może być wyczuwalny również charakterystyczny zapach z ust, woń ubrań lub włosów.

Podejrzewasz, że ktoś z bliskich używa narkotyków. Co możesz zrobić?

Pierwszym krokiem niewątpliwie powinna być rozmowa. Powinieneś się do niej dobrze przygotować i wybrać na nią odpowiedni czas. Nie powinna odbywać się w pośpiechu i pod wpływem emocji. Przedstaw swoją opinię i wysłuchaj uważnie drugiej strony. Poinformuj bliską Ci osobę o konsekwencjach używania narkotyków: zdrowotnych, prawnych i społecznych.

Jeżeli jesteś pewien, że bliska Ci osoba ma już problem narkotykowy, skontaktuj się z:

 • poradnią leczenia uzależnień. Uzyskasz tam pomoc w zakresie radzenia sobie w tej trudnej sytuacji oraz wskazówki dotyczące zmotywowania tej osoby do leczenia. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie - Hoża 57. ul. Hoża 57. 00-681 Warszawa. tel. 22 621 13 59 poradnia-monar@poradnia-monar.pl
 • pracownikami Telefonu Zaufania 801 199 990, gdzie codziennie w godzinach 16-21 możesz uzyskać pełne informacje na temat nurtujących Cię problemów dotyczących narkomanii.
 • NA jest bezdochodową Wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których głównym problemem stały się narkotyki: https://www.anonimowinarkomani.org