15 marca Światowy Dzień Choroby Alzheimera

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2018

Choroba Alzhaimera jest zaliczana do chorób nieuleczalnych i w dość krótkim czasie nieuchronnie prowadzi do śmierci (średnio 8-12 lat). Zachorowalność na tę chorobę wzrasta wraz z wiekiem, a przyczyna ją wywołująca nadal jest niewyjaśniona. Definiuje się ją, jako zmniejszenie sprawności intelektualnych, z reguły połączone ze zmianami osobowości i zaburzeniami emocji.  Jedynym pewnym czynnikiem ryzyka jest wiek, który nieuchronnie prowadzi do zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym i możliwości rozwoju otępienia. Otępienie typu Alzheimer charakteryzuje skryty początek i stopniowo postępujący przebieg. Najczęściej na początku pogorszeniu ulega pamięć świeża. Chory ma trudności w uczeniu się i problemy z zapamiętaniem nowych nazw, imion, bieżących wydarzeń. Choroba utrudniona komunikacje z chorym, przestaje on rozumieć najprostsze polecenia, często powtarza te same pytania pomimo wcześniej udzielonej już odpowiedzi. Problemom pamięciowym towarzyszą zaburzenia językowe. Chory ma trudności w doborze odpowiedniego słowa, co powoduje mowę przerywaną. Stopniowo dochodzi do utraty umiejętności budowania zadań a następnie ich rozumienia. W kolejnym etapie pojawiają się zburzenia wzrokowo-przestrzenne, chory gubi rzeczy, traci orientację w czasie i przestrzeni (chory gubi się w nieznanym terenie, zaś w późniejszym stadium choroby w coraz bliższym otoczeniu, a na końcu we własnym domu). Ogromnym zagrożeniem bezpieczeństwa mogą być sytuacje, gdzie zostanie w jakiś sposób odwrócona uwaga chorego od już rozpoczętych czynności, których on już nie dokończy np. nie zakręcenie wody, nie podpalenie odkręconego gazu, nie zamknięcie drzwi lub pozostawienie kluczy w drzwiach. W ostatniej fazie dochodzi do utraty pełnej aktywności poznawczej oraz zaburzeń krytycyzmu wobec własnej osoby – chory nie potrafi ocenić własnych deficytów. Pojawiają się trudności w ubieraniu i obsługiwaniu różnych urządzeń, rozpoznawaniu znajomych osób.

Objawami zwiastującymi Alzheimera są charakterystyczne zaburzenia zachowania takie jak urojenia, które mogą dotyczyć kradzieży, zdrady małżeńskiej, porzucenia, chęci oddania do domu opieki czy działań prześladowczych – najczęściej otrucia, co może skutkować odmową brania leków przez pacjenta. Kolejnym charakterystycznym objawem są zespoły błędnego rozpoznawania, do których należą:

 • OBJAW TELEWIZORA – gdy chory traktuje to, co widzi na ekranie jako coś, co dzieje się w rzeczywistości;
 • OBJAW LUSTRA – chory nie rozpoznaje swojego odbicia, traktuje je, jako obcą osobę, do której odnosi się przyjaźnie, czasami wrogo, wtedy jedynym rozpoznaniem jest usuniecie z domu wszystkich luster;
 • OBJAW POWROTU DO DOMU – poczucie, że dom, w którym mieszka nie jest jego domem i w związku z tym zgłasza chęć powrotu do „własnego domu”.

Poza objawami psychotycznymi, zaburzenia zachowania obejmują: pobudzenie, błądzenie, zaburzenia snu i rytmu dobowego oraz działania niecelowe. Chory przejawia wzmożoną aktywność w godzinach nocnych, co staje się uciążliwe dla opiekunów, powodując u nich silne, przewlekle zmęczenie. Pobudzeniu mogą towarzyszyć zachowania agresywne w formie słownej, fizycznej lub pod postacią niepokoju ruchowego. Zaburzenia psychoruchowe stwarzają zasadniczy problem w zapewnieniu bezpieczeństwa choremu. Z uwagi na możliwość zagubienia się osoby lub jej zaginięcia, nad takim chorym musi być prowadzony całodobowy nadzór, a w kieszeniach ubrań powinien on mieć umocowane informacje z adresem i kontaktem do opiekuna.

Niestety rozwój choroby wpływa negatywnie na wszystkich członków rodziny, gdyż chory przestaje ich rozpoznawać, usilnie chce wracać do „swojego domu”, ciągle kogoś o coś bezpodstawnie oskarża, przy czym jego zachowanie jest agresywne. Wszystko to prowadzi do rozluźnienia więzi rodzinnych, izolacji od środowiska, przyjaciół i otoczenia. Chory nieświadomie zamyka się w swoim świecie urojeń, nie rozpoznaje swoich najbliższych i nie ma wobec nich żadnych ciepłych uczuć.

Choroba Alzheimera, która niesie ze sobą ogromne cierpienie i generuje wiele problemów dla funkcjonowania rodziny, nie musi oznaczać wyłącznie negatywnych konsekwencji. Nie ulega wątpliwości, że aby zminimalizować ujemne skutki choroby niezbędne jest wszechstronne, zewnętrzne wsparcie nie tylko od rodziny, ale i przyjaciół.

Stosowanie środków farmakologicznych i niefarmakologicznych może spowolnić progresję choroby i dzięki temu opóźnić konieczność przejęcia opieki nad chorym przez osoby trzecie. Można w ten sposób poprawić, jakość życia chorego i jego opiekunów.

AKTYWNY MÓZG JEST BARDZIEJ ODPORNY NA STARZENIE SIĘ I CHOROBĘ ALZHEIMERA

Postępowanie niefarmakologiczne aktywujące mózg:

 • Malowanie obrazów lub oglądanie zdjęć pozwala na utrzymanie pamięci wzrokowej.
 • Ćwiczenia poprawiające i wzmacniające koordynację wzrokowo-ruchową, takie jak proste gry zręcznościowe (rzucanie piłki do celu, ringo, nawlekanie koralików).
 • Powtarzanie określonych sytuacji (potrzebnych w życiu codziennym) np. telefonowanie, mycie się, korzystanie z toalety, ubieranie się.
 • Ćwiczenia mózgu, czyli kształcenie się, które wpływa na wytwarzanie nowych połączń neuronowych. Im większa aktywność mózgowa, tym więcej neuronów, które usprawniają jego pracę.
 • Warto pobudzać mózg ćwiczeniami fizycznymi, które wpływają na lepsze jego dotlenienie a także na tworzenie się nowych komórek nerwowych w hipokampie. Odpowiadają one za procesy poznawcze, pamięć, uczenie się, wspomnienia, emocje, podzielność uwagi.
 • Sen wspiera integrację sensoryczną, dzięki której możliwe jest wykonywanie codziennych czynności.
 • Dieta ma wpływ na dobrą pracę i kondycję mózgu. Zbilansowana dieta powinna zawierać produkty z witaminą B, kwasy omega 3, witamina D3. Wybieramy produkty bez glutaminianu sodu
 • i konserwantów.

  DBAJ O SWÓJ MÓZG

Ludzki mózg to genialny instrument pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi niepowtarzalne centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, naszych myśli, pragnień i wyobrażeń. Działa on jak mięsień, im bardziej go eksploatujemy, tym jest większy i bardziej złożony. Trening mózgu jest ważny dla pamięci krótkoterminowej. To jak mocno trenujemy nasz mózg jest widoczne w jego budowie i procesie starzenia się. Naukowcy od dawna obserwują, że osoby, które nie pozostawiają swojego umysłu w spokoju i ciągle go ćwiczą, dłużej cieszą się świetną pamięcią i unikają chorób neurodegradacyjnych, takich jak Alzheimer.

Nasz mózg lubi zmiany!

Nie popadaj w rutynę i wprowadzaj małe rewolucje w swoich codziennych przyzwyczajeniach!