Hasło roku 2018: „Zdrowie dla wszystkich”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2018

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, sprzyja mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.
Zdrowie dla wszystkich”  (ang. Health for All) – tak brzmi tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia, a jego tematem przewodnim jest powszechna opieka zdrowotna -  wszędzie i dla wszystkich. Dla połowy światowej populacji dostęp do powszechnej opieki zdrowotnej jest wciąż niemożliwy, dlatego też w 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia WHO chce skupić swoją uwagę na konieczności jej zapewnienia. Celem WHO jest inspirować, motywować i doradzać podmiotom, by powzięły odpowiednie działania sprzyjające  powszechnej opiece zdrowotnej. Światowy Dzień Zdrowia jest także okazją do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.
Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „ nikt nie powinien wybierać miedzy śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupnem leków, a kupnem pożywienia”.

Główne przesłania Światowego Dnia Zdrowia:

 • powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego;
 • nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami;
 • powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów;
 • powszechna opieka zdrowotna jest możliwa. Niektóre kraje poczyniły w tej kwestii ogromne postępy lecz nadal wielkim wyzwaniem jest dla nich utrzymać dostępność do świadczeń na poziomie oczekiwanym przez obywateli;
 • wszystkie kraje podchodzą do problemu powszechności opieki zdrowotnej w inny sposób, nie ma uniwersalnych rozwiązań. Aby poprawić powszechny dostęp do opieki zdrowotnej,  każdy z nich może wdrożyć własne rozwiązania;
 • aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny, konieczna jest zmiana w podejściu do samego systemu opieki zdrowotnej, który  obecnie skupia  się  na chorobach i instytucjach, a nie na ludziach i ich potrzebach;
 • każdy może odegrać znaczną rolę w polepszeniu powszechnej opieki zdrowotnej poprzez wzięcie udziału w dyskusji.

Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, które są im potrzebne bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa. Zbyt wiele ludzi jest obecnie pomijanych w opiece zdrowotnej.

Oto niektóre fakty i liczby opisujące obecny stan powszechnej opieki zdrowotnej:

 • Co najmniej połowa światowej populacji nie ma ostępu do niezbędnych usług medycznych.
 • Niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do skrajnego ubóstwa, zmuszona do przeżycia za 1,9 dolara dziennie lub mniej z powodu konieczności płacenia za usługi medyczne z własnej kieszeni.
 • Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12 % światowej populacji) przeznacza co najmniej 10 % środków z domowego budżetu na wydatki związane ze zdrowiem własnym, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Ponoszą tzw. „wydatki na sytuację nadzwyczajne”.
 • Ponoszenie wydatków na sytuacje nadzwyczajne w kontekście służby zdrowia to problem globalny. W bogatszych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej i części Azji, które osiągnęły wysoki poziom dostępu do świadczeń zdrowotnych rośnie ilość obywateli, którzy przeznaczają co najmniej 10 % środków z budżetu domowego na koszty związane z opieką zdrowotną ponoszonych z własnej kieszeni.

Kraje, które inwestują w powszechną opiekę zdrowotną, inwestują de facto w kapitał ludzki. W ostatnich dziesięcioleciach powszechna opieka zdrowotna zyskała status kluczowej strategii służącej osiągnięciu celów rozwojowych, zarówno tych około zdrowotnych, jak i tych rozumianych w szerszym kontekście. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowia obywateli i oczekiwanej długości życia, ale chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci. Niektóre kraje już poczyniły znaczące postępy w dostępności do powszechnej opieki zdrowotnej. Jeśli chcą one osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, kolejny miliard ludzi do roku 2023 musi znaleźć się w zasięgu powszechnej opieki zdrowotnej.

Co można zrobić?

Przedstawiciele władz mogą:

 • zaangażować się w organizację dyskusji z instytucjami społecznymi. Których dotyka problemem powszechnej opieki zdrowotnej,
 • wychwycić potrzeby ludzi, ich opinie i oczekiwania wobec kwestii związanych z powszechną opieką zdrowotną, by móc odpowiednio zareagować. Możliwe jest przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzez spotkania bezpośrednie, ankiety lub referendum;
 • współpracować z lokalnymi organizacjami i działaczami związanymi z powszechną opieką zdrowotną, by wypracować realne rozwiązania wpływające na poprawę sytuacji

 Osoby prywatne, pracownicy organizacji społecznych i instytucji opieki zdrowotnej mogą:

 • wyrażać swoje potrzeby, opinie i oczekiwania lokalnym władzom, politykom, ministrom oraz innym reprezentantom.
 • wykorzystać media do podzielenia się swoimi historiami z punktu widzenia społeczności i pacjentów dotkniętych problemem.
 • organizować wydarzenia z pomocą mediów i serwisów społecznościowych, takich jak fora dyskusyjne, debaty polityczne, koncerty, marsze i wywiady, by umożliwić spotkania z reprezentantami politycznymi w kontekście powszechnej opieki zdrowotnej.

 Przedstawiciele mediów mogą:

 • zwrócić uwagę na inicjatywy mające pozytywny wpływ na dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie oraz wsparcie finansowe;
 • pokazać konsekwencje braku dostępu do koniecznych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • stworzyć platformę dialogu pomiędzy beneficjentami, społecznościami i ich reprezentantami, a przedstawicielami władz, poprzez np. programy talk-show, wywiady i debaty radiowe;

 W trakcie kampanii Światowa Organizacja Zdrowia WHO będzie komunikować się za pośrednictwem serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

Głównym hasztagiem wykorzystywanym do oznaczania postów jest #ZdrowieDlaWszystkich (ang.#HealthForAll), ale należy też zwrócić uwagę na posty ze znacznikiem #ŚwiatowyDzieńZdrowia (ang. #WorldHealthDay).

Więcej informacji na:

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/posters/euro/en/

http://www.who.int/universal_health_coverage/infographics/en/

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/

 

 http://www.who.int/universal_health_coverage/UHC-half-essential-services.gif?ua=1