1 pażdziernika Ogólnopolski Dzień Tornistra

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2018

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, którą 1 października br. w godzinach przedpołudniowych zaingurowało spotkanie Głównego Inspektora Sanitarnego – Jarosława Pinkasa oraz Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej w szkole podstawowej na warszawskim Bemowie. W spotkaniu z uczniami a potem z dziennikarzami wzięli udział także: Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie: Jadwiga Mędelewska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie; Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Goście z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty uczestniczyli w lekcji poświęconej profilaktyce zdrowotnej z udziałem uczniów klasy III. Zajęcia w znacznej mierze dotyczyły tematu dnia, czyli prawidłowo spakowanego tornistra.

W tym dniu pracownicy mazowieckiej inspekcji sanitarnej pionu Higieny Dzieci i Młodzieży rozpoczęli miesięczne ważenie tornistrów uczniów, które zasięgiem obejmie zarówno Warszawę, jak i inne powiaty województwa mazowieckiego, wpisując się tym samym w realizację ogólnopolskiego przedsięwzięcia, które ma na stale zagościć w  kalendarzu roku szkolnego.

W gabinecie lekarskim podczas mierzenia i ważenia uczniów oraz ich tornistrów sprawdzano, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne?

Podczas spotkania z dziennikarzami Główny Inspektor Sanitarny przypomniał w swojej wypowiedzi, że to dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia a powinnością rodziców jest stała czujność nad właściwym spakowaniem tornistra dziecka, nie wspominając już o jego właściwym doborze podczas zakupów.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na  działania  Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

Ważenie tornistrów w okresie 1-31 października 2018 r. zakłada:

 • Objęcie badaniami 76 szkół podstawowych, po dwie w każdej PSSE, w tym jednej w środowisku miejskim i jednej w środowisku wiejskim,
 • Ważeniu zostaną poddane plecaki uczniów z dwóch oddziałów każdego rocznika nauczania, czyli 16 klas w każdej szkole (po dwie klasy I, II, III itd. aż do klasy VIII).
 • Termin badania będzie uzgodniony z dyrekcją szkoły i pielęgniarką szkolną, która zgodzi się udostępnić swój gabinet na badanie, tak by możliwe było indywidualne, przeprowadzenie oceny ciężaru ciała ucznia i ciężaru jego tornistra.
 • Wyniki badań zostaną poddane analizie i przekazane do GIS.

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła w 2016 roku w szkołach podstawowych oraz gimnazjach ogólnopolskie badanie dotyczące obciążenia uczniów ciężarem tornistrów.

W czasie ogólnopolskich badań obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w 2016 r. na terenie Mazowsza przeprowadzono działania w 76 szkołach (38 podstawowych i 38 gimnazjalnych), obejmując nimi prawie 13.000 uczniów. Badania wykazały, że:

 • w szkołach podstawowych ok. 60% uczniów klas I – III nosiło plecaki powyżej zalecanej normy 10% ich masy ciała, zaś ponad 18% uczniów nosiło plecaki cięższe niż 15% masy ciała (są to wskaźniki nieco powyżej danych ogólnopolskich: 58 % uczniów nosiło plecaki powyżej 10% masy ciała i 17 % miało plecaki cięższe niż 15 % masy ciała)
 • najgorsza sytuacja była w powiecie piaseczyńskim, tam aż 48% uczniów nosiło plecaki powyżej 15% masy ciała;
 • najcięższy plecak ważył 8 kg, był równy 30% masy ciała i należał do dziewczynki z II klasy
 • na Mazowszu szafki indywidualne dające możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych przez uczniów na terenie szkoły posiadało:
  - 32% szkół podstawowych ;
  - 18% gimnazjalnych.

Natomiast ponad 98% szkół ma wyznaczone inne miejsca dające możliwość pozostawienia przyborów szkolnych czy podręczników (np. wydzielone półki czy szuflady w salach lekcyjnych).

Wiecej informacji na:

  https://gis.gov.pl/oswiata/ogolnopolski-dzien-tornistra/

 https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ogolnopolski-dzien-tornistra.html