Zima w mieście 2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2019

W związku z okresem wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży na terenie m. st. Warszawy w terminie 28.01.-08.02.2019r., Państwowy  Powiatowy Inspektor  Sanitarny w m.st. Warszawie wraz z pracownikami  Oddziału Promocji Zdrowia zapraszają do skorzystania ze spotkania z pracownikiem Inspekcji Sanitarnej z uczestnikami zimowego wypoczynku organizowanego w Placówkach Oświatowych, w ramach zajęć  „Bezpieczna Zima 2019”. 

Pogadanki i prezentacje będą dotyczyły zagrożeń   o  tematyce aktualnej dla pory roku. Zostaną omówione właściwe zachowania zdrowotne ukierunkowane na zagrożenie grypą i minimalizację jej wystąpienia. Celem naszych spotkań jest przekazanie wiedzy o zdrowiu i zachowaniach prozdrowotnych. Omawiane będą między innymi następujące treści:

 • jak należy chronić się przed grypą;
 • czym rożni się grypa od przeziębienia;                                                                      
 • jak należy postępować przy zachorowaniu na grypę;
 • czym jest antybiotykoodporności i dlaczego jest groźna;
 • higieny osobistej i wypoczynku;
 • jak należy postępować w kontakcie z osobami nieznajomymi (postawa asertywna w przypadku zaoferowania nieznanego środka spożywczego lub innej substancji).

 Placówki zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny 22/311-80-07 lub mailowy: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl od dnia 07.01. do dnia 23.01.2019r. w celu ustalenia terminu spotkania.

 Informujemy, że:

 • na zajęcia przyjeżdżamy do Placówki;
 • niezbędne jest przygotowanie klasy lekcyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny zapewniający możliwość wyświetlenia prezentacji;    
 • uruchomienie sprzętu należy do obowiązku koordynatora/wychowawcy akcji (brak sprzętu lub brak możliwości uruchomienia go i wyświetlenia prezentacji spowoduje odwołanie zajęć przez pracownika PSSE);     
 • zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat, w grupach maksymalnie 25 osobowych i nie mniejszych niż 12 dzieci;   
 • wychowawca/koordynator w trakcie zajęć prowadzonych przez pracownika PSSE, jest zobowiązany do czuwania nad bezpieczeństwem i spokojem podczas zajęć.