Szkolenie dla szkolnych realizatorów programu Edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miołość"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w dniu 24 stycznia 2019r. zorganizował szkolenie metodyczne dla szkolnych realizatorów programu edukacyjnego pn.  „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program  kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Głównym celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków). Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na nowoczesnym, kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień opartym głównie o wartości wyznawane przez młodych ludzi. Młodzież dzięki udziałowi w programie zdobywa wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz na dokonywane przez nią ważne wybory życiowe.

Istotnym elementem programu jest budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich, a także uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży.Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z metodyką programu oraz  mieli mopżliwość wysłuchania  wykładu na temat szkodliwości palenia tytoniu przez młodych ludzi. Każdy nauczyciel otrzymał pakiet materiałów do samodzielnej realizacji programu w placówce.

 

Pliki do pobrania