Jasne jak słońce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2019

Celem kampanii Jasne jak słońce jest prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe.  Kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej oraz ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

 

Nadmierne eksponowanie skóry na promienie UV może doprowadzić nawet do wystąpienia tak poważnych chorób, jak nowotwór skóry. Wciąż istnieje konieczności informowania o tym ogółu Działania edukacyjne prowadzone w ramach projektu mają na celu kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie ochrony zdrowia przed negatywnymi skutkami nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Pomimo tego, że ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111), z dniem 16 lutego 2018 r., wprowadza zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, działania będą także skupione na zwiększeniu świadomości osób niepełnoletnich na temat szkodliwości promieniowania UV emitowanego również przez solaria. Działania takie powinny wpłynąć na ograniczenie niekorzystnego zjawiska, jakim jest korzystanie z solarium, również po uzyskaniu pełnoletności.społeczeństwa. Nie każdy zdaje sobie również sprawę z tego, jakie są negatywne skutki korzystania z solariów. Szczegółowe informacje o kampanii na stronie: https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl