Nielegalny ubój i sprzedaż drobiu w powiecie piaseczyńskim – informacje PWIS w Warszawie o podjętych działaniach.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2019

W związku z doniesieniami mediowymi dotyczącymi nielegalnego uboju i sprzedaży drobiu w powiecie piaseczyńskim Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje o działaniach podjętych w tej sprawie:

W dniu 08.03.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie otrzymał od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie informację o możliwym wprowadzeniu do obrotu na terenie powiatu piaseczyńskiego w szczególności na terenie Centrum Handlowego usytuowanego w Wólce Kosowskiej mięsa pochodzącego z nielegalnego uboju.

W związku z powyższym w dniach 12, 13, 15 marca w wytypowanych przez PPIS w Piasecznie obiektach (brak konkretnych wskazań nt. podmiotów) usytuowanych na terenie CH w Wólce Kosowskiej  przeprowadzono czynności kontrolne.

W sumie skontrolowano 9 obiektów, w których przeprowadzono 13 kontroli. Obecnie w dalszym ciągu prowadzone są kontrole sprawdzające.

Z uwagi na stwierdzenie rażących nieprawidłowości sanitarno-higienicznych oraz nie złożenie wniosku
o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru wydano dwie decyzje nakazujące wstrzymanie działalności do czasu usunięcia nieprawidłowości. Nałożono 8 mandatów karnych na sumę 5000 zł.

W 5 obiektach wycofano z obrotu handlowego łącznie 143 kg mięsa niewiadomego pochodzenia, które zostało przekazane do utylizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie nie otrzymał konkretnych informacji na temat odbiorców mięsa pochodzącego z nielegalnego uboju. W związku z powyższym kontrole sanitarne przeprowadzono w sposób losowy. Informację o możliwej sprzedaży mięsa do obiektów w Wólce Kosowskiej pochodzących z nielegalnego uboju zostały przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie w dniu 08.03.2019 r. oraz telefonicznie przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w dniu 14.03.2019 r.
(PPIS w Piasecznie prowadził czynności od dnia 12.03.2019 r.).

Zgodnie z informacjami PPIS w Piasecznie obiekty usytuowane w Kompleksie Wólki Kosowskiej objęte są wzmożonym nadzorem z uwagi na stale powtarzające się nieprawidłowości o podobnym charakterze.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie  informuje także, iż mięso niewiadomego pochodzenia
trafiło do obiektów w Wólce Kosowskiej do lokalnych barów chińskich i wietnamskich.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, poinformowany przez Komendę Powiatowej Policji
w Piasecznie w przedmiotowej sprawie o adresach, gdzie mogło być ewentualnie dostarczane mięso pochodzące
z nielegalnego uboju, przeprowadził kontrole pod wskazanymi adresami, gdzie mieściły się łącznie 3 obiekty gastronomiczne.

Przeprowadzone kontrole wykazały, iż w dwóch wskazanych obiektach nie serwuje się dań z wykorzystaniem świeżego mięsa drobiowego, natomiast w trzecim obiekcie gastronomicznym mięso do produkcji dań dostarczane było z Zakładu Rozbioru Drobiu w Starych Babicach.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Warszawie informuje, iż zgodnie z powyższymi ustaleniami obu powiatowych inspektorów sanitarnych w kontrolowanych miejscach nie stwierdzono  mięsa, które mogłoby pochodzić z  nielegalnej ubojni a więc nie stwierdzono także zagrożenia z tym związanego dla klientów skontrolowanych obiektów.

(jn, js, am)