Komunikat z dnia 22.02.2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2016

Komunikat w sprawie badań próbek powietrza w wytypowanych dwóch lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Ostroroga 29 i ul. Obozowej 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje, iż na podstawie wyników badań próbek powietrza w wytypowanych dwóch lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Ostroroga 29 i ul. Obozowej 16 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń badanych parametrów w odniesieniu do Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Sprawozdanie z badań próbki powietrza nr LK.9051.3.2016 z dnia 22.02.2016r. w załączeniu.

Pliki do pobrania