Komunikat z dnia 25.02.2016r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2016

W dniach 17-18.02.2016r., w ramach nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie, pobrano próby powietrza przy ul. Obozowej 16 i 20 oraz przy ul. Ostroroga 29

W dniach 17-18.02.2016r., w ramach nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie, pobrano próby powietrza na dwóch stanowiskach pracy na terenie budowy ul. Obozowa 20 oraz w dwóch wytypowanych mieszkaniach ul. Ostroroga 29 i ul. Obozowej 16, zlokalizowanych  w sąsiedztwie budowy. Próby zostały zbadane w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Zmierzone wartości są poniżej progu oznaczalności i znacznie mniejsze od Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń, co oznacza, że przebywanie w mieszkaniach, jak i na otwartej przestrzeni jest bezpieczne dla zdrowia.  
Kolejne pomiary zostały zaplanowane w dniu 26.02.2016r. – dla środowiska pracy i w dniach 29.02-1.03.2016r. dla środowiska komunalnego (w 2 wybranych mieszkaniach). Termin pobrania kolejnych prób jest uzależniony od przebiegu prac budowlanych związanych z naruszaniem gruntu. O kolejnych badaniach i ich wynikach będziemy informować na bieżąco