Informacje w sprawie jakości wody.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2020

W związku ze stanem pandemii i wyłączeniem z użytkowania obiektów takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, zakłady gastronomiczne, hotele i inne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zaleca, w ślad za Głównym Inspektorem Sanitarnym, prowadzenie nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia  przez  ludzi z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia mikrobiologicznego wynikającego z tej sytuacji.
W instalacjach i urządzeniach wodnych z niewielkim przepływem wody lub bez przepływu wody, jak również z wyniku przedłużonej stagnacji wody w instalacjach istnieje podwyższone prawdopodobieństwo występowania i namnażania się bakterii. Dlatego też przed otwarciem powyższych obiektów wskazane byłoby przeprowadzenie kontrolnych badań wody, których prawidłowe wyniki będą potwierdzeniem, że korzystanie z wody w obiekcie będzie bezpieczne.