Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przypomina, że za naruszenie nakazu zasłaniania ust i nosa grozi odpowiedzialność karnoadministracyjna (administracyjna kara pieniężna w wysokości do 10000 zł.).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że osoby, które uzyskały dodatni wynik badania na obecność koronawirusa COVID-19 a nie podlegają hospitalizacji, powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i odbyć zdalną konsultację dotyczącą wskazań medycznych dla osoby zarażonej oraz w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego.
Konsultację lekarską należy odbyć niezależnie od tego, czy z osobą zarażoną skontaktują się wcześniej pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.


KOMUNIKAT O ZASADACH REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W M.ST. WARSZAWIE OD DNIA 25.05.2020 R.


UWAGA
W przypadku wysyłania zgłoszeń na pocztę e-mail łączny rozmiar załączonych plików nie może przekraczać 15 MB.


Biuro Podawcze czynne w godz. 8:30 - 15:00


+48 222 500 115

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Masz pytania na temat koronawirusa? Wirtualny asystent odpowie na nie.


BADANIA DRIVE THRU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że osoby przebywające na kwarantannie „granicznej”, które w 8 dobie kwarantanny otrzymały powiadomienie SMS o możliwości wykonania badania w punkcie Drive Thru a z różnych istotnych powodów nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu pobrań mogą skontaktować się
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie codziennie
w godzinach 9:00 -17:00 pod nr telefonu +48 571 513 952

 Pod wyżej wskazanym numerem telefonu nie są udzielane inne informacje niż dotyczące badań DRIVE THRU.


Informacja nt. działalności sanatoriów i uzdrowisk.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, iż nie wydaje zaświadczeń dotyczących odbywania obowiązkowej kwarantanny - dotyczy to osób, które odbywają kwarantannę po przekroczeniu granic Rzeczypospolitej Polskiej jak również domowników osób objętych obowiązkiem kwarantanny w związku z bezpośrednim kontaktem z chorym na Covid-19.

Decyzję o nałożeniu obowiązku kwarantanny otrzymuje osoba, która miała bezpośredni kontakt z osobą chorą na Covid-19.

Pozostałe osoby, które w świetle obowiązujących przepisów, odbywają obowiązkową kwarantannę, w przypadku konieczności przedłożenia dokumentu pracodawcy powinny wykorzystać Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego - dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.


Najnowsze aktualności

11 maja 2020

Pytania i odpowiedzi

W związku ze sprzedażą żywności na wynos - czy można jeść na ulicy?

Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Nie zawiera on odstępstw dotyczących spożywania posiłków, lodów, gofrów, hot dogów etc. w miejscach objętych nakazem noszenia maseczek. Aktualnie przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gastronomicznej „na wynos”, ale mając na uwadze, że koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, jedzenie posiłków kupionych na wynos powinno następować w domu.

 

Czytaj więcej o: Pytania i odpowiedzi
11 maja 2020

Pandemia COVID-19 stan na dzień 10.05.2020

Informacja o przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i miejscach ich występowania:
● od 9.05.2020 odnotowano 87 461 nowych przypadków (zgodnie z definicjami przypadków przyjętych w krajach) oraz 4 524 kolejnych zgonów,
● nowe przypadki: Ameryka (46 029), Europa (22 703), Azja (15 910), Afryka (2 801) i Oceania (18),
● 5 krajów, w których odnotowano najwięcej nowych przypadków: Stany Zjednoczone (25 612), Rosja (10 817), Brazylia (10 611), Wielka Brytania (3 896) i Indie (3 277),
● nowe zgony: Ameryka (2 830), Europa (1 288), Azja (338) i Afryka (68),
● 5 krajów, w których odnotowano najwięcej nowych zgonów: Stany Zjednoczone (1 614), Brazylia (730), Wielka Brytania (346), Hiszpania (227) i Włochy (194),
● w Polsce odnotowano kolejnych 285 przypadków oraz 9 przypadków śmiertelnych.

Inne informacje:
● brak

Czytaj więcej o: Pandemia COVID-19 stan na dzień 10.05.2020
11 maja 2020

Informacja.

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczeń o odbyciu kwarantanny w celu przedstawienia pracodawcy zagranicznemu mogą zwracać się także do innych podmiotów posiadających dostęp do elektronicznej bazy danych, w której odnotowuje się kwarantanny. Wykaz tych podmiotów zawiera § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792 ze zm.).

Czytaj więcej o: Informacja.
10 maja 2020

Pandemia COVID 19 stan na dzień 09.05.2020

Informacja o przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i miejscach ich występowania:
● od 8.05.2020 odnotowano 90 806 nowych przypadków (zgodnie z definicjami przypadków przyjętych w krajach) oraz 5 222 kolejnych zgonów,
● nowe przypadki: Ameryka (45 864), Europa (25 471), Azja (15 722), Afryka (3 730) i Oceania (19),
● 5 krajów, w których odnotowano najwięcej nowych przypadków: Stany Zjednoczone (26 957), Rosja (10 699), Brazylia (10 222), Wielka Brytania (4 649) i Peru (3 321),
● nowe zgony: Ameryka (2 828), Europa (1 985), Azja (332) i Afryka (77),
● 5 krajów, w których odnotowano najwięcej nowych zgonów: Stany Zjednoczone (1 510), Brazylia (751), Wielka Brytania (626), Francja (243) i Włochy (243),
● w Polsce odnotowano kolejnych 319 przypadków oraz 21 przypadków śmiertelnych.
Inne informacje:
• W dniu 8.05 Biuro Regionalne WHO dla Europy opublikowało podsumowanie sytuacji epidemiologicznej dot. COVID-19 dla regionu europejskiego WHO w okresie od 27 kwietnia do 3 maja 2020 r. (18 tydzień). Region europejski WHO obejmuje 53 kraje (Kraje europejskiego regionu WHO). Raport sporządzono na podstawie zagregowanych danych europejskiego systemu nadzoru (TESSy), zagregowanych danych z Włoch i Hiszpanii oraz danych przesyłanych przez Krajowe Punkty Centralne ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych z krajów spoza UE/EOG.
Link do raportu: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-reportCzytaj więcej o: Pandemia COVID 19 stan na dzień 09.05.2020
10 maja 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje

Z obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny, związanej z przekraczaniem granicy Polski zwolnione są osoby, które przekraczają polską granicę w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu pobierania nauki w naszym kraju lub w państwie sąsiednim. Nie dotyczy to jednak osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej.

Osoby przekraczające granicę w ww. celach muszą przedstawić funkcjonariuszom Straży Granicznej dokument potwierdzający, że pracują, wykonują czynności służbowe, prowadzą działalność zarobkową lub uczą się zagranicą.

 

Czytaj więcej o: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje
10 maja 2020

Bądź odpowiedzialny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Można to robić za pomocą: maseczki, przyłbicy , odzieży lub jej części.

Czytaj więcej o: Bądź odpowiedzialny