komunikat z dnia 15.07.2016r. dodatkowe prace remediacyjne na budowie przy ul. Obozowej 20

15 lipca 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje planowym rozpoczęciu dodatkowych prac remediacyjnych na budowie przy ul. Obozowej 20.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje planowym rozpoczęciu dodatkowych prac remediacyjnych na budowie przy ul. Obozowej 20.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem przez wykonawcę CFE Polska Sp. z o. o,. prace mają potrwać do 13.08.2016r. i polegają na miejscowym usunięciu zanieczyszczonego gruntu poniżej płyty posadowienia budynku do poziomu wód gruntowych (tj. miejscowym pogłębieniu obecnego wykopu o ok. 1,4m) i zastąpieniu zanieczyszczonego gruntu nowym, zagęszczonym.