Inwazyjna Choroba Meningokokowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2016

IChM jest chorobą wywołaną przez gram (–) bakterie Neisseria meningitidis. Rezerwuarem dwoinek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest człowiek. Istnieje wiele grup tych bakterii. W Polsce najczęściej występują meningokoki grupy B i C. Z czego ostatnie najczęściej wywołują ogniska epidemiologiczne. Bakterie bytują w wydzielinie nosowo-gardłowej. Około 10-25% populacji jest bezobjawowymi nosicielami drobnoustrojów. Inwazyjna Choroba Meningokokowa przebiega w postaci sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

Choroba może mieć piorunujący przebieg. Oznacza to, że w ciągu 24 h od wystąpienia pierwszych objawów może dojść do zgonu. Sepsa inaczej posocznica, jest uogólnioną reakcją zapalną, wywołaną ogólnym zakażeniem organizmu. Choroba może powodować trwałe następstwa m.in.  napady padaczkowe,  niedosłuch, głuchotę,  niewydolność nerek i  zmiany w mózgu. Meningokoki mogą być odpowiedzialne za zapalenie płuc, osierdzia i wsierdzia, zapalenie ucha środkowego, układu moczowo-płciowego czy zapalenie szpiku. Zakażeniom sprzyja sezon grypowy, gdyż infekcje górnych dróg oddechowych torują drogę meningokokom.  Inwazyjna Choroba Meningokokowa jest szczególnym zagrożeniem dla dzieci poniżej  1 roku życia. Do grup podwyższonego ryzyka należą również dzieci poniżej 5 roku życia oraz młodzież w wieku 11-24 lat. Zakażeniom sprzyja duże zgromadzenie ludzi (miejsca tj. żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, akademiki). Ze względu na to, że choroba rozwija się bardzo szybko, istotne jest wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia. Bez wczesnego rozpoznania i leczenia, śmiertelność może sięgać nawet 80%. IChM rozprzestrzenia się drogą kropelkową, bezpośrednią i pośrednią. Zakażeniom można zapobiec przez przestrzeganie podstawowych zasad higieny i unikanie zachowań ryzykownych tj. picie z jednej butelki, dzielenie się kanapką, palenia tego samego papierosa czy korzystanie ze wspólnych sztućców. Nie mniej jednak najlepszą formą profilaktyki są szczepienia ochronne. Szczepienia przeciwko inwazyjnym zakażeniom meningokokowym są zalecane w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2016. Szczepienia zalecane są dla dzieci powyżej 2 miesiąca życia, dla dzieci i osób dorosłych narażonych na ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej, oraz dla osób z wrodzonymi niedoborami odporności. Do objawów choroby można zaliczyć wysoką gorączkę, osłabienie, nadmierną senność, nudności i wymioty oraz charakterystyczną wysypkę krwotoczną (niewystępująca w każdym przypadku). Objawami u niemowląt są wypukłe i tętniące ciemiączko, odchylenie główki ku tyłowi oraz zimne dłonie i stopy.

Więcej informacji na: