Komunikat z dnia 12.02.2016

12 lutego 2016

Komunikat nr 1 w sprawie kontroli sanitarnej po wznowieniu prac na budowie przy ul. Obozowej 20 w Warszawie.

Warszawa 12.02.2016r.

 

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie
w sprawie kontroli sanitarnej
po wznowieniu prac na budowie przy ul. Obozowej 20 w Warszawie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje, że w dniu 12.02.2016r. została przeprowadzona kontrola sanitarna w związku ze wznowieniem prac przygotowawczych do usuwania zanieczyszczonego gruntu na terenie budowy przy ul. Obozowej 20 w Warszawie.
Inspektorzy PSSE Warszawa potwierdzili, że na terenie budowy prowadzony  jest  monitoring poziomu stężenia niebezpiecznych substancji chemicznych w powietrzu. W badanym powietrzu na terenie budowy, przeprowadzonym w dniach 10 i 11 lutego br., nie stwierdzono niebezpiecznych substancji chemicznych.

 

Zastępca PPIS w m. st. Warszawie
R.Jeleniewicz