13-19 Listopada Światowy Tydzień Walki z antybiotykoopornością

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2017

Tegoroczne obchody Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach przebiegają pod hasłem „Szukaj porady u specjalistów zanim sięgniesz po antybiotyki”. To już III Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach ma to zwrócić uwagę na postępujące zjawisko antybiotykooporności. Antybiotykooporność jest brakiem zdolności hamowania wzrostu bakterii lub ich zabijania przez tę grupę leków. Niektóre bakterie są naturalnie oporne na działanie niektórych antybiotyków, inne nabywają oporności w stosunku do antybiotyków, które wcześniej je skutecznie eliminowały. Dochodzi do tego na skutek ciągłej ewolucji organizmów oraz modyfikacji DNA bakteryjnego, w odpowiedzi na działanie antybiotyków. Dlatego wyróżniamy antybiotykooporność naturalną i nabytą.

Proces oporności jest zjawiskiem naturalnym, jednak nadmierne stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii i sektorze rolniczym przyczynia się do jego przyśpieszenia. Z problemem oporności bakterii zmagają się szpitale w całej Europie. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może wywołać infekcję u pacjentów bakteriami opornymi na antybiotyki, takimi jak: Staphylococcus aureus (MRSA) czy wieloopornymi pałeczkami Gram-ujemnymi.

Tydzień Świadomości o Antybiotykach w tym roku podkreśla, że każdy niezależnie od wieku i pochodzenia, może przyczynić się do obniżenia zjawiska antybiotykooporności.

             Wystarczy pamiętać o kilku zasadach:

  • Antybiotyki nie leczą zakażeń wirusowych tj. grypa i przeziębienie
  • Mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażeń
  • Szczepienia ochronne są niezbędne w profilaktyce chorób zakaźnych
  • Antybiotyki zawsze należy przyjmować według zaleceń lekarza
  • Nigdy nie wolno przerywać antybiotykoterapii, mimo poprawiającego się stanu
  • Nie wolno dzielić się przepisanym dla nas antybiotykiem z innymi osobami

 Jakie zachowania przyczyniają się do powstawania antybiotykooporności?

Przyczyn jest wiele, składają się na nie zarówno decyzje pacjenta jak również lekarza.

Głównymi przyczynami są nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków. Stosowanie antybiotykoterapii w przypadku zakażeń wirusowych jest niedopuszczalne. Antybiotyki mogą leczyć wtórne nadkażenia bakteryjne, powstałe w wyniku choroby wirusowej. Skracanie leczenia antybiotykiem oraz zmniejszanie dawkowania to kolejne przyczyny powstawania tego zjawiska. Antybiotyki należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Przerywanie antybiotykoterapii, mimo polepszenia stanu zdrowia jest niewłaściwe. Bardzo dużym problem jest przyjmowanie pozostałości antybiotyków, niezużytych w trakcie wcześniejszej terapii. Antybiotyki są przepisywane na receptę, nigdy  nie można podejmować samoleczenia.

Pliki do pobrania