„Żywienie dzieci w żłobkach”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zaprasza dyrektorów, kierowników,  intendentów i inne osoby  odpowiedzialne za żywienie dzieci w żłobkach do odbioru poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach”. Nieodpłatna publikacja jest do nabycia w siedzibach PSSE w m.st. Warszawie, ul Kochanowskiego 21 (kancelaria) i Cyrulików 35 (Oddział Promocji Zdrowia).

Poradnik przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za organizację żywienia dzieci w placówkach opieki do 3 lat, jak również specjalistów sprawujących codzienną opiekę zdrowotną nad najmłodszymi w zakresie żywienia, takich jak: dietetycy, lekarze, pielęgniarki i położne.

Autorami opracowania pt.: „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” są:

  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker, Instytut Matki i Dziecka, członek Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”
  • prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska, Instytut Żywności i Żywienia, członek Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Zarządu „Zdrowe Pokolenia”
  • dr inż. Anna Stolarczyk, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”
  • mgr inż. Agnieszka Domańska, Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy
  • mgr inż. Agnieszka Jeziórska, Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
  • mgr Nina Wojtyra, Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”

 Za recenzję merytoryczną odpowiada dr hab. prof. nadzw. SGGW Jadwiga Hamułka.

Publikacja składa się z dwóch części:

Rozdział I: Zasady żywienia małych dzieci – podstawy teoretyczne.

Rozdział II: Praktyczne aspekty organizacji żywienia w żłobkach.

Pliki do pobrania