Zima w mieście 2019

10 stycznia 2019

W związku z okresem wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży na terenie m. st. Warszawy w terminie 28.01.-08.02.2019r., Państwowy  Powiatowy Inspektor  Sanitarny w m.st. Warszawie wraz z pracownikami  Oddziału Promocji Zdrowia zapraszają do skorzystania ze spotkania z pracownikiem Inspekcji Sanitarnej z uczestnikami zimowego wypoczynku organizowanego w Placówkach Oświatowych, w ramach zajęć  „Bezpieczna Zima 2019”. 

Pogadanki i prezentacje będą dotyczyły zagrożeń   o  tematyce aktualnej dla pory roku. Zostaną omówione właściwe zachowania zdrowotne ukierunkowane na zagrożenie grypą i minimalizację jej wystąpienia. Celem naszych spotkań jest przekazanie wiedzy o zdrowiu i zachowaniach prozdrowotnych. Omawiane będą między innymi następujące treści:

 Placówki zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny 22/311-80-07 lub mailowy: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl od dnia 07.01. do dnia 23.01.2019r. w celu ustalenia terminu spotkania.

 Informujemy, że: