„Szkoła wolna od używek”

6 marca 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje o realizacji III edycji Konkursu „Szkoła wolna od używek”, którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą uczestniczyć także szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie. Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. 

Głównym celem konkursu „Szkoła wolna od używek” jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. oraz przesłanie pracy konkursowej do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Prace konkursowe oceniane będą na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Termin nadsyłania prac do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w m. st. Warszawie na adres: ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa - mija 15 kwietnia2019 r.- (decyduje data stempla pocztowego).

Dla Laureatów konkursu, przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

Wszelkie informacje o konkursie znajdziecie Państwo na stronie internetowej konkursu: www.szkolawolnaoduzywek.pl. oraz u powiatowego koordynatora pani Joanny Brylskiej pod numerem telefonu: (22) 311 80 08.