Znamię! Znam Je?

2 września 2019

„Znamię! Znam je?” – jest to krajowy program edukacyjny kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. W roku szkolnym 2019/2020 programem zostaną objęte szkoły ponadpodstawowe z terenu m.st. Warszawy. Edukacja zdrowotna skierowana jest do młodzieży klas I-II.

Organizatorami programu „Znamię! Znam je?” są: Akademia Czerniakastanowiąca sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Centrum Onkologii   Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. W.K. Roentgena 5 02-781 Warszawa oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei”.

Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry,  wywodzącym się z mielocytów – komórek pigmentowych wytwarzających barwnik zwany melaniną, który powoduje, że skóra ciemnieje przy kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowym. Czerniaki najczęściej pojawiają się na skórze ale także w obrębie ust, nosa oraz gałki ocznej. Charakteryzuje się bardzo szybkim i agresywnym wzrostem oraz wczesnymi i licznymi przerzutami.

Około 25% Polaków ma jasną lub bardzo jasną karnację, która łatwo ulega poparzeniom słonecznym. Osoby te w ogóle nie powinny korzystać z kąpieli słonecznych. Dodatkowo około 40% ma jasną karnację, która mimo że jest bardziej odporna na promieniowanie słoneczne, nadal jest to fenotyp, który mieści nasz naród w grupie o wysokim ryzyku zachorowania na czerniaka.

Najbardziej narażone na rozwój czerniaka są osoby:

Grupą szczególnie narażoną są dzieci, których skóra nie jest jeszcze dojrzała i nie jest w stanie bronić się przed silnym promieniowaniem słonecznym. Oparzenia słoneczne wśród dzieci zwiększają dwukrotnie ryzyko wystąpienia czerniaka w przyszłości.

Profilaktyka czerniaka:

Cele programu:

W roku szkolnym 2019/20 planowana jest druga  edycja programu „Znamię! Znam je?”, do udziału w której serdecznie zapraszamy warszawskie szkoły ponadpodstawowe.

Placówki zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie deklaracji realizacji programu  uprzednio podpisanej przez dyrektora placówki i przesłanie jej drogą elektroniczną: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl, luk faxem: 22-310-79-01.

Kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu 22-311-80-07.