Komunikat z dnia 11.03.2016r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2016

Komunikat w sprawie badań próbek powietrza w wytypowanym lokalu mieszkalnym w budynku przy ul.Ostroroga 29

Tabela porównania wyników wybranych związków chemicznych NDS w powietrzu i pomiarów wykonanych w ramach nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w m. st. Warszawie przez Laboratorium WSSE w Warszawie w wytypowanym mieszkaniu przy ul. Ostroroga 29 na parterze. Pomiary prowadzone były w trybie ciągłym przez trzy doby.

Tabela – Zestawienie porównawcze NDS  -  podane  w µg/m3 .

Lp.

Związek chemiczny

NDS pracy

(µg/m3)

10 ppb*

(µg/m3)

 

PID

NDS środowisko

( µg/m3)

NDS mieszkanie

(µg/m3)

Wyniki pomiarów WSSE w Warszawie przeprowadzone

w  mieszkaniu ul. Ostroroga 29

(w µg/m3)

Wyniki pomiarów powietrza zewnętrznego (tło)
w
(µg/m3)

4-5.03

5-6.03

6-7.03

4-7.03

1

benzen

1 600

35

30

10

2,2

1,8

1,7

< 1,4-1,9**

2

toluen

100 000

42

100

200

13,1

11,1

<6,2**

<5,5-6,3**

3

chlorobenzen

23 000

51

100

15

--

---

----

----

4

etylobenzen

200 000

48

500

100

6,1

<5,8**

<6,6**

<5,8-6,6**

5

ksyleny

100 000

47

100

100

22,4

18,3

<9,3**

<8,2-9,3**

6

dichlorobenzen

90 000

67

60

30

---

---

---

---

 

7

naftalen

20 000

60

-

100

---

----

----

---

 

8

anilina (fenyloamina)

1 900

42

50

-

---

----

----

---

 

9

fenol

7 800

42

20

20

---

----

---

---

 

10.

związki ołowiu

50

-

5

-

---

----

---

---

 

       

 * wartość ppb oznaczana na terenie budowy na stanowiskach pracy w trakcie stałego monitoringu za pomocą urządzenia PID . Urządzenie to bada poziom sumy związków. Dotychczasowe wartości z przekazanych raportów były niższe od 10 ppb co oznacza, że żaden z wymienionych samodzielnie lub odpowiednio niższe ich stężenia łącznie,
nie przekroczyły wartości wskazanych w tabeli.  Pomiary PID powinny być porównywane z NDS pracy.  

** - < 1,4 (wartość liczbowa)  = poniżej granicy oznaczalności w badanej próbie. Wszystkie wyniki znacznie niższe od wartości NDS mieszkanie.