Czyste Powietrze wokół nas

7 kwietnia 2016

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” – jest przedszkolnym programem edukacji antytytoniowej, chroniącym dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Adresowany do dzieci z udziałem rodziców i opiekunów. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontaktz palącymi.                                                                  

Cele główne programu:

Cele szczegółowe programu:

 Struktura programu:

 Scenariusze zajęć dla dzieci

 Scenariusze zajęć dla rodziców

Metody:

W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące, które mają umożliwić dzieciom zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.
Placówki zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie deklaracji realizacji programu i uprzednio podpisanej przez dyrektora placówki przesłanie jej drogą elektroniczną: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl, luk faxem: 22-310-79-01.

Kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu: 22-311-80-08.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie