Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Podstawa prawna: art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1261).

Wnioskodawca: projektant.

Termin rozpatrzenia: 30 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty: