Wydawanie zgody na założenie/rozszerzenie cmentarza komunalnego/wyznaniowego

Uzyskanie zgody na założenie/rozszerzenie cmentarza komunalnego/wyznaniowego

Podstawa prawna: art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 912).

Wnioskodawca:

Termin rozpatrzenia: 60 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty: