Dodatkowe informacje dotyczące warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych