Zakres Działań Oddziału

Oddział Higieny Pracy prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące:

W dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzone są również:

Do zakresu działania Oddziału Higieny Pracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy