Komunikaty pozostałe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

17 sierpnia 2020

Informacja dla szkół i placówek oświatowych w związku z nowym rokiem szkolnym 2020/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w związku z licznymi wnioskami dotyczącymi przeprowadzania audytu procedur i rozwiązań wdrażanych
w placówkach oświatowych na okoliczność zbliżającego się nowego roku szkolnego 2020/2021 zawiadamia, że zgodnie z obowiązującym prawem, za bezpieczne i higieniczne warunki przebiegu procesu nauczania i wychowania odpowiadają dyrektorzy placówek
na równi z organem prowadzącym. Organ nadzoru sanitarnego nie jest powołany do opiniowania konkretnych rozwiązań, nie prowadzi audytów weryfikujących skuteczność przyjętych procedur.

Czytaj więcej o: Informacja dla szkół i placówek oświatowych w związku z nowym rokiem szkolnym 2020/2021
4 sierpnia 2020

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r.

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia
24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości
narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji
2000/39/WE.

8 kwietnia 2020

Komunikat COVID-19 woda i ścieki

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19.

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/komunikaty-covid-19-woda-i-scieki

 

8 kwietnia 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH POPRZEZ OZONOWANIE

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotycząca dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania.