Komunikaty pozostałe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

4 grudnia 2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz użyciem do ich wykonywania preparatu zawierającego fenylometanol, w trosce o dobro i zdrowie dzieci, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w dniu 03.12.2019r. wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazującą:

  1. Zapewnić pobyt dzieci w pomieszczeniach wolnych od szkodliwych substancji lotnych uwalniających sie w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.
  2. Właściwą jakość powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci potwierdzić wynikami badań laboratoryjnych.

Jak wynika z karty charakterystyki i karty technicznej użytego produktu, po zakończeniu prac, pomieszczenia należy wietrzyć przez 14 dni. Nie można bowiem wykluczyć, że szkodliwe substancje lotne przedostały się do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci. W konsekwencji powyższego, Dyrektor Szkoły powinien podjąć działania, które wykluczą obecność uczniów w pomieszczeniach, w których będą oni narażeni na działnie szkodliwych substancji lotnych. O poprawie jakości powietrza w tych pomieszczeniach winny świadczyć wyniki badań laboratoryjnych. W razie podjęcia przez Dyrektora działań, które doprowadzą do przeniesienia uczniów poza obiekt przez okres przekraczający 14 dni od zakończenia remontu, możliwe będzie odstąpienie od wykonania punktu 2. nakazu decyzji.