Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

25 maja 2016

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata 2014-2018

     Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2014 r. przyjęła Program, określający cele i zadania na lata 2014-2018, opracowany na podstawie art. 4 Ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.). Program określa politykę zdrowotną, społeczną i ekonomiczną zmierzającą do zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych.

Celem tej edycji Programu jest ograniczenie narażenia na dym papierosowy (w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu) wśród Polaków. Kierunki działań oraz priorytetowe cele i zadania przedstawione w programie, sformułowane zostały na podstawie badań dotyczących zachowań zdrowotnych wybranych grup ludności w Polsce i oceny stanu zdrowia ludności uwarunkowanego paleniem tytoniu. Kierunki te zgodne są z polityką zdrowotną Unii Europejskiej (Program „Europe Against Cancer”), programem Światowej Organizacji Zdrowia (Program „WHO Tobacco Free Europe”) a także uwzględniają zobowiązania zawarte w Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu.

Czytaj więcej o: Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata 2014-2018