Zalecenia GIS w zakresie korzystania przez dzieci i młodzież ze źródełek i fontann wody do picia znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych