Koronawirus - aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

10 maja 2020

Pandemia COVID 19 stan na dzień 09.05.2020

Informacja o przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i miejscach ich występowania:
● od 8.05.2020 odnotowano 90 806 nowych przypadków (zgodnie z definicjami przypadków przyjętych w krajach) oraz 5 222 kolejnych zgonów,
● nowe przypadki: Ameryka (45 864), Europa (25 471), Azja (15 722), Afryka (3 730) i Oceania (19),
● 5 krajów, w których odnotowano najwięcej nowych przypadków: Stany Zjednoczone (26 957), Rosja (10 699), Brazylia (10 222), Wielka Brytania (4 649) i Peru (3 321),
● nowe zgony: Ameryka (2 828), Europa (1 985), Azja (332) i Afryka (77),
● 5 krajów, w których odnotowano najwięcej nowych zgonów: Stany Zjednoczone (1 510), Brazylia (751), Wielka Brytania (626), Francja (243) i Włochy (243),
● w Polsce odnotowano kolejnych 319 przypadków oraz 21 przypadków śmiertelnych.
Inne informacje:
• W dniu 8.05 Biuro Regionalne WHO dla Europy opublikowało podsumowanie sytuacji epidemiologicznej dot. COVID-19 dla regionu europejskiego WHO w okresie od 27 kwietnia do 3 maja 2020 r. (18 tydzień). Region europejski WHO obejmuje 53 kraje (Kraje europejskiego regionu WHO). Raport sporządzono na podstawie zagregowanych danych europejskiego systemu nadzoru (TESSy), zagregowanych danych z Włoch i Hiszpanii oraz danych przesyłanych przez Krajowe Punkty Centralne ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych z krajów spoza UE/EOG.
Link do raportu: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-reportCzytaj więcej o: Pandemia COVID 19 stan na dzień 09.05.2020
11 maja 2020

Pandemia COVID-19 stan na dzień 10.05.2020

Informacja o przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i miejscach ich występowania:
● od 9.05.2020 odnotowano 87 461 nowych przypadków (zgodnie z definicjami przypadków przyjętych w krajach) oraz 4 524 kolejnych zgonów,
● nowe przypadki: Ameryka (46 029), Europa (22 703), Azja (15 910), Afryka (2 801) i Oceania (18),
● 5 krajów, w których odnotowano najwięcej nowych przypadków: Stany Zjednoczone (25 612), Rosja (10 817), Brazylia (10 611), Wielka Brytania (3 896) i Indie (3 277),
● nowe zgony: Ameryka (2 830), Europa (1 288), Azja (338) i Afryka (68),
● 5 krajów, w których odnotowano najwięcej nowych zgonów: Stany Zjednoczone (1 614), Brazylia (730), Wielka Brytania (346), Hiszpania (227) i Włochy (194),
● w Polsce odnotowano kolejnych 285 przypadków oraz 9 przypadków śmiertelnych.

Inne informacje:
● brak

11 maja 2020

Informacja.

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczeń o odbyciu kwarantanny w celu przedstawienia pracodawcy zagranicznemu mogą zwracać się także do innych podmiotów posiadających dostęp do elektronicznej bazy danych, w której odnotowuje się kwarantanny. Wykaz tych podmiotów zawiera § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792 ze zm.).

10 maja 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje

Z obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny, związanej z przekraczaniem granicy Polski zwolnione są osoby, które przekraczają polską granicę w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu pobierania nauki w naszym kraju lub w państwie sąsiednim. Nie dotyczy to jednak osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej.

Osoby przekraczające granicę w ww. celach muszą przedstawić funkcjonariuszom Straży Granicznej dokument potwierdzający, że pracują, wykonują czynności służbowe, prowadzą działalność zarobkową lub uczą się zagranicą.