Sekcja Higieny Lecznictwa

Dane kontaktowe:

Kierownik Sekcji Higieny Lecznictwa - Natalia Dziewiecka

tel. 22 310 79 37

e - mail: ep.hl2.kier@pssewawa.pl

Sekcja Higieny Lecznictwa:

tel. 22 310 79 36 lub 22 310 79 41

e - mail: nhl@pssewawa.pl

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Zadania prowadzone przez Sekcję Higieny Lecznictwa w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych
i zakażeń obejmują w szczególności: