Sprawozdawczość

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W działalności Sekcji obowiązują sprawozdania:


1. Miesięczne- termin składania do 5 dnia każdego miesiąca
a. Ze zużycia szczepionki DTaP/ Pentaxim dla dzieci z grup ryzyka(formularz w załączniku)
b. Ze zużycia szczepionki przeciw Ospie wietrznej dla dzieci ze wskazaniami do szczepień zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
c. Ze zużycia szczepionki przeciw Pneumokokom dla dzieci ze wskazaniami do szczepień zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
Sprawozdania składają tylko te podmioty, które pobierają szczepionki z PSSE


2. Kwartalne – termin składania sprawozdań do dnia 10 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału
a. Ze zużycia preparatów szczepionkowych- tylko te podmioty, które pobierają szczepionki z PSSE
b. Z ruchu kart uodpornienia - wszystkie punkty, które realizują szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane

3. Półroczne z osób uchylających się od szczepień -termin składania do dnia 5 po zakończeniu okresu sprawozdawczego (5 lipca, 5 stycznia)


4. Roczne MZ 54 ze stanu zaszczepienia ludności ternin składania do dnia 15 stycznia

Sprawozdanie MZ  dotyczy wszystkich punktów, które realizują szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane