Mrozy a obowiązki pracodawcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  określa zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach mrozu,  m.in. minimalną temperaturę w miejscu pracy oraz wymogi bhp dla pracowników wykonujących swoją pracę na otwartej przestrzeni.W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14⁰C. Wyjątkiem są miejsca, gdzie ze względów technologicznych potrzebna jest niższa temperatura ( chłodnie) W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18⁰C.Zgodnie z ww. rozporządzeniem pracodawca  ma obowiązek  zapewnienia pomieszczenia do ogrzania się dla pracowników wykonujących swoje obowiązki na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach. Pomieszczenia te służą do schronienia się przed opadami atmosferycznymi, umożliwiają ogrzanie się oraz zmianę odzieży,  służą też jako jadalnia dla pracowników. Temperatura w nich nie powinna  być niższa niż 16⁰C, a powierzchnia nie mniejsza niż 8m2  (na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0.1 m2 powierzchni pomieszczenia).
Gdy nie jest możliwe udostępnienie pomieszczenia do ogrzania pracodawca powinien zapewnić w pobliżu miejsca pracy pracowników źródło ciepła urządzone zgodnie z zasadami p/poż  (tzw. koksowniki).
Jeżeli pracodawca nie zapewni właściwych warunków do pracy w okresie  niskich temperatur  w zimie pracownicy mają prawo przerwać pracę (zgodnie z art. 210 .Kodeksu pracy) informując o tym przełożonego.
Pracownikom zatrudnionym  w systemie ciągłym  pracy na zewnątrz. pracodawca jest zobowiązany  do zapewnienia posiłków regeneracyjnych oraz napoi o temperaturze  dostosowanej do  wykonywanej pracy. Gorące napoje obowiązkowe  dla pracowników przy  temperaturze powietrza  poniżej 10 stopni.
 Należy pamiętać, że w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna lub biurowa temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza;  przy pracach cięższych, na przykład w halach produkcyjnych nie niższa niż 14 stopni Celsjusza.
Temperatura w  miejscu pracy może być niższa w określonych warunkach pracy, np. w chłodniach; zatrudnieni pracownicy muszą mieć zapewnioną odzież ochronną, posiłki regeneracyjne, ciepłe napoje oraz  miejsce, w którym mogliby się ogrzać, zjeść posiłek i zmienić odzież.
Pracownicy wykonujący pracę na zewnątrz, w okresie od listopada do marca, powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież chroniącą przed niskimi temperaturami (poniżej 10°C). Osoby pracujące na mrozie powinny być wyposażone przez  pracodawcę w ciepłą odzież
i obuwie robocze, m.in.: ocieplane kurtki, rękawiczki, odpowiednie buty.
W czasie opadów śniegu lub silnego wiatru o prędkości powyżej 10 metrów na sekundę, zabroniony jest demontaż rusztowań czy wykonywanie innych prac na wysokości.