Szkolenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

20 marca 2019

Konferencja Zaszczep w sobie zdrowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie  organizuje  konferencję na temat roli szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych pn. „Zaszczep w sobie zdrowie”.
Honorowym Patronatem konferencję  objęli Pan dr hab. n. med. Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny oraz  Pan dr n. hum. Rafał  Trzaskowski – Prezydent  m.st. Warszawy.
W związku z narastającymi ruchami antyszczepionkowymi oraz coraz częstszymi uchyleniami od wykonywania szczepień ochronnych, PPIS w m.st. Warszawie organizuje konferencję szkoleniową skierowaną do kadry pedagogicznej, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek, które bardzo aktywnie wspierają pracę nauczycieli w zakresie działań edukacyjnych o charakterze profilaktycznym.
Wiodącym celem tej konferencji  jest budowanie zaufania społecznego wobec szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej ochrony przed chorobami zakaźnymi.

Czytaj więcej o: Konferencja Zaszczep w sobie zdrowie
24 stycznia 2019

Szkolenie dla szkolnych realizatorów programu Edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miołość"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w dniu 24 stycznia 2019r. zorganizował szkolenie metodyczne dla szkolnych realizatorów programu edukacyjnego pn.  „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program  kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Głównym celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków). Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na nowoczesnym, kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień opartym głównie o wartości wyznawane przez młodych ludzi. Młodzież dzięki udziałowi w programie zdobywa wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz na dokonywane przez nią ważne wybory życiowe.

Czytaj więcej o: Szkolenie dla szkolnych realizatorów programu Edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miołość"