Informacje o szczepieniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 16 października 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazał się Komunikat Głownego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019 r w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020 (Dz.Urz. MZ poz. 87)

Artykuły

29 lutego 2016

Konsultacyjny punkt szczepień

Konsultacje w sprawie szczepień są prowadzone w przypadku wystąpienia wątpliwości przy kwalifikacji szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli w sytuacji kiedy potrzebna jest konsultacja specjalistyczna i/lub potrzeba szczepienia w warunkach poradni specjalistycznej z zapleczem szpitalnym.
W Warszawie poradnia konsultacyjna szczepień ochronnych mieści się w Poradni Przyszpitalnej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika 43

Czytaj więcej o: Konsultacyjny punkt szczepień
24 lutego 2016

Niepożądany odczyn poszczepienny

Podstawą prawną do zgłaszania odczynów poszczepiennych jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1239)
Zgodnie z art. 21 cytowanej ustawy lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.
Do zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego zobowiązany jest KAŻDY lekarz, który po przeprowadzeniu badania pacjenta podejrzewa wystąpienie NOP.
Zgłoszenia należy dokonać na przeznaczonych do tego formularzach.

Czytaj więcej o: Niepożądany odczyn poszczepienny