Informacje o szczepieniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 5 stycznia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazał sie komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017 (Dz.Urz. MZ poz.1).

Artykuły

23 kwietnia 2018

Europejski Tydzień Szczepień 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, iż w dniach
23-29 kwietnia 2018 r. obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów zainicjowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep.”

Głównym celem obchodów jest powiększanie wiedzy oraz świadomości społeczeństwa
na temat szczepień ochronnych i ich znaczenia dla zdrowia na każdym etapie życia,
ze szczególnym uwzględnieniem grup osób najbardziej wrażliwych. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor w m. st. Warszawie zachęca do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach:

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Szczepień więcej informacji na temat szczepień obowiązkowych oraz zalecanych można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, tel. (22) 310-79-26 oraz (22) 310-79-33 w godzinach 8:00-15:30 oraz punktach szczepień w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

4 marca 2016

Zmiana w obowiązkowym Programie Szczepień Ochronnych na rok 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st Warszawie przypomina, że zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych na rok 2016, szczepienia dzieci w 6 roku życia przeciwko poliomyelitis z użyciem szczepionki poliwalentnej zawierającej żywe atenuowane szczepy wirusa polio 1,2,3 (OPV), mogą być prowadzone jedynie do dnia 31.03.2016 roku.

Czytaj więcej o: Zmiana w obowiązkowym Programie Szczepień Ochronnych na rok 2016
29 lutego 2016

Konsultacyjny punkt szczepień

Konsultacje w sprawie szczepień są prowadzone w przypadku wystąpienia wątpliwości przy kwalifikacji szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli w sytuacji kiedy potrzebna jest konsultacja specjalistyczna i/lub potrzeba szczepienia w warunkach poradni specjalistycznej z zapleczem szpitalnym.
W Warszawie poradnia konsultacyjna szczepień ochronnych mieści się w Poradni Przyszpitalnej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika 43

Czytaj więcej o: Konsultacyjny punkt szczepień
24 lutego 2016

Niepożądany odczyn poszczepienny

Podstawą prawną do zgłaszania odczynów poszczepiennych jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 947)
Zgodnie z art. 21 cytowanej ustawy lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.
Do zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego zobowiązany jest KAŻDY lekarz, który po przeprowadzeniu badania pacjenta podejrzewa wystąpienie NOP.
Zgłoszenia należy dokonać na przeznaczonych do tego formularzach.

Czytaj więcej o: Niepożądany odczyn poszczepienny