Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA

W dniu 19.04.2019 r. (piątek) stacja będzie czynna w godz. 730 - 1505

 

KOMUNIKAT

W dniu 18.04.2019 r. (czwartek) badania na nosicielstwo nie będą przyjmowane.

 

2 maja 2019 r. (czwartek) - PSSE w m.st. Warszawie będzie nieczynna.

 
Zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla
pracowników urzędów administracji rządowej:


2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie,

11 maja 2019 r. (sobota) jest dniem pracującym dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie, w tym dniu PSSE w m.st. Warszawie będzie czynna w godz. 725 – 1500.

 

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
15 kwietnia 2019

Konferencja Zaszczep w sobie zdrowie

W dniu 11 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Bielany w m.st. Warszawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zorganizował  konferencję na temat roli szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych pn. „Zaszczep w sobie zdrowie”.

Honorowym Patronatem konferencję objęli:  Pan dr hab. n. med. Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny oraz  Pan dr n. hum. Rafał  Trzaskowski – Prezydent   m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o: Konferencja Zaszczep w sobie zdrowie
10 kwietnia 2019

11.04 - Światowy Dzień Chorych na Parkinsona

Czerwony tulipan – symbol wiosny, stał się równocześnie symbolem choroby Parkinsona. Początkowo był symbolem EPDA czyli Europejskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona. W 1997 roku Światowa Grupa Robocza Choroby Parkinsona działająca przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wydała rekomendacje aby symbol ten był używany na całym świecie.
Choroba Parkinsona to druga  na świecie (po chorobie Alzhaimera) pod względem występowania choroba neurodegeneracyjna, która jest konsekwencją patologicznego procesu obumierania komórek nerwowych . Jest to proces nieodwracalny, w wyniku którego zanika dopamina czyli neuroprzekaźnik produkowany w istocie czarnej ośrodkowego układu nerwowego.  Bez dopaminy, mózg nie może wysyłać sygnałów dla automatycznych ruchów i ciało zaczyna się mylić. Schorzenie objawia się zaburzeniami ruchu, takimi jak drżenie rąk i nóg w spoczynku, powłóczenia nogami, sztywności mięśni, problemy z mimiką twarzy, ale także zaburzeniami emocjonalnymi czy depresją. Mogą one występować przez wiele lat zanim pojawią się pełne objawy. Choroba Parkinsona inaczej drżączka poraźna to jedna z najczęstszych chorób  układu nerwowego.

Czytaj więcej o: 11.04 - Światowy Dzień Chorych na Parkinsona
29 marca 2019

Nielegalny ubój i sprzedaż drobiu w powiecie piaseczyńskim – informacje PWIS w Warszawie o podjętych działaniach.

W związku z doniesieniami mediowymi dotyczącymi nielegalnego uboju i sprzedaży drobiu w powiecie piaseczyńskim Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje o działaniach podjętych w tej sprawie:

W dniu 08.03.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie otrzymał od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie informację o możliwym wprowadzeniu do obrotu na terenie powiatu piaseczyńskiego w szczególności na terenie Centrum Handlowego usytuowanego w Wólce Kosowskiej mięsa pochodzącego z nielegalnego uboju.

W związku z powyższym w dniach 12, 13, 15 marca w wytypowanych przez PPIS w Piasecznie obiektach (brak konkretnych wskazań nt. podmiotów) usytuowanych na terenie CH w Wólce Kosowskiej  przeprowadzono czynności kontrolne.

W sumie skontrolowano 9 obiektów, w których przeprowadzono 13 kontroli. Obecnie w dalszym ciągu prowadzone są kontrole sprawdzające.

Z uwagi na stwierdzenie rażących nieprawidłowości sanitarno-higienicznych oraz nie złożenie wniosku
o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru wydano dwie decyzje nakazujące wstrzymanie działalności do czasu usunięcia nieprawidłowości. Nałożono 8 mandatów karnych na sumę 5000 zł.

Czytaj więcej o: Nielegalny ubój i sprzedaż drobiu w powiecie piaseczyńskim – informacje PWIS w Warszawie o podjętych działaniach.
27 marca 2019

„Depresja – porozmawiajmy o niej”

 Celem działań edukacyjno- inform,acyjnych jest zwiększenie świadomości jak największej liczby osób, na temat schorzenia, jakim jest depresja, wskazanie jej  objawów oraz konieczności diagnozowania i leczenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja, jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Depresji nie wolno się wstydzić, chorobę wywołuje m. in. wyścig szczurów, w którym nie ma mety. Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Niestety ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie. Z tego względu niezwykle ważną dla każdego (nie tylko dla lekarza) kwestią jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia.

Czytaj więcej o: „Depresja – porozmawiajmy o niej”
25 marca 2019

Jasne jak słońce

Celem kampanii Jasne jak słońce jest prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe.  Kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej oraz ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

 

Czytaj więcej o: Jasne jak słońce
20 marca 2019

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.    Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Czytaj więcej o: 22 marca Światowy Dzień Wody